കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പത്മകുമാരി റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐലന്റ് നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മകുമാരി റ്റി
വിലാസം ഇ2(62), ഇ III 46, വെല്ലിംഗ്ടണ്‍ ഐലന്‍റ്, വെല്ലിംഗ്ടണ്‍ ഐലന്‍റ്-682003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995418556
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍