കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബെനഡിക്ട് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി വെളി
മെമ്പറുടെ പേര് ബെനഡിക്ട് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്
വിലാസം , , -682001
ഫോൺ 9847036998
മൊബൈല്‍ 9847036998
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍