കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈല തദേവൂസ്



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂലങ്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈല തദേവൂസ്
വിലാസം 24/1041, കടുംങ്ങാംപറമ്പില്‍, ശാന്തിനഗര്‍ റോഡ്, മൂലങ്കുഴി, മുണ്ടംവേലി-682507
ഫോൺ 8848745317
മൊബൈല്‍ 9847308860
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍