കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മേരി കലിസ്റ്റ പ്രകാശന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുണ്ടംവേലി
മെമ്പറുടെ പേര് മേരി കലിസ്റ്റ പ്രകാശന്‍
വിലാസം 22/181എ, കടവില്‍പറമ്പില്‍, മുണ്ടംവേലി-682507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846181300
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ അക്കൗണ്ടന്‍റ്