കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.ആര്‍ സുധീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലാര്‍ദേശം
മെമ്പറുടെ പേര് സി.ആര്‍ സുധീര്‍
വിലാസം , പള്ളുരുത്തി, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ 8086897091
മൊബൈല്‍ 9446571561
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കേബിള്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍