കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ആര്‍.രചനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളൂരുത്തി-കച്ചേരിപ്പടി
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ആര്‍.രചന
വിലാസം ശോഭനം, കോണം വെസ്റ്റ്, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ 6238386249
മൊബൈല്‍ 8089382443
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍