കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.അശ്വതി വത്സന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.അശ്വതി വത്സന്‍
വിലാസം തിരുമംഗലത്ത് ഹൗസ്, കൊല്ലശ്ശേരി റോഡ്, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ 9605487044
മൊബൈല്‍ 9447475355
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, എല്‍.എല്‍.എം
തൊഴില്‍ വക്കീല്‍