കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.എന്‍ രഞ്ജിത്ത് മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുമ്പടപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് സി.എന്‍ രഞ്ജിത്ത് മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം 17/576, ചെറുവള്ളില്‍, പള്ളുരുത്തി, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ 04842327588
മൊബൈല്‍ 9995519760
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍