കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഭിലാഷ് തോപ്പില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടക്കൊച്ചി സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അഭിലാഷ് തോപ്പില്‍
വിലാസം തോപ്പില്‍, ഇടക്കൊച്ചി, ഇടക്കൊച്ചി-682010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895384094
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളി