കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജീജ ടെന്‍സന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടക്കൊച്ചി നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ജീജ ടെന്‍സന്‍
വിലാസം 15/60, കാരമൂട്ടില്‍, ഇടക്കൊച്ചി, ഇടക്കൊച്ചി-682010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947007008
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍