കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സോണി കെ ഫ്രാന്‍സിസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തറേഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് സോണി കെ ഫ്രാന്‍സിസ്
വിലാസം 12/739, കളപ്പറമ്പില്‍, പള്ളുരുത്തി, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846738325
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എന്‍ജിനീയര്‍