കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീബ ഡുറോംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോപ്പുംപടി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീബ ഡുറോം
വിലാസം 11/1551, ചുള്ളിക്കാട്ട്, തോപ്പുംപടി, തോപ്പുംപടി-682005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8891818899
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍