കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബാസ്റ്റിന്‍ ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരുവേലിപ്പടി
മെമ്പറുടെ പേര് ബാസ്റ്റിന്‍ ബാബു
വിലാസം 14/132, 10/17, മാളിയംപറമ്പില്‍, ചുള്ളിക്കല്‍, തോപ്പുംപടി-682005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567998509
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്