കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

രഘുരാമ പൈ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറളായി
മെമ്പറുടെ പേര് രഘുരാമ പൈ ജെ
വിലാസം 8/238എ, ടി.ഡി വെസ്റ്റ് ഗേറ്റ്, മട്ടാഞ്ചേരി-682002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895461969
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്