കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മേടയില്‍ വിക്രമന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 100
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിത്തുറ
മെമ്പറുടെ പേര് മേടയില്‍ വിക്രമന്‍
വിലാസം മേടയില്‍ വീട്, കുളത്തൂര്‍, കുളത്തൂര്‍-695583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847853660
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍