കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജിഷ ജോണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 99
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൌണ്ടുകടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജിഷ ജോണ്‍
വിലാസം നീരജം, വലിയവേളി, വലിയവേളി-695021
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497282016
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക