കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

നാജ.ബി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 97
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നാജ.ബി
വിലാസം വെട്ടുനിലത്തില്‍ വീട്, കുഴിവിള, കുളത്തൂര്‍, കരിമണല്‍-695583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8891188807
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക