കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മിലാനി പെരേരവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 77
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബീമാപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് മിലാനി പെരേര
വിലാസം ലില്ലി കോട്ടേജ്, ചെറിയതുറ, വള്ളക്കടവ്-695008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8138865405
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍