കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി സജുലാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 69
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കളിപ്പാങ്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി സജുലാല്‍
വിലാസം കാര്‍ത്തിക, റ്റി സി 1375, സമദര്‍ശിനി ജംഗ്ഷന്‍, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281814886
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ റിട്ട. ഗവ. സര്‍വെന്‍റ്