കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി പ്രമീളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 58
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂങ്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് വി പ്രമീള
വിലാസം പാലാഴി, കല്ലടിച്ചാമൂല, പൂങ്കുളം, വെള്ളായണി-695522
ഫോൺ 8136855813
മൊബൈല്‍ 6282189985
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍