കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി ശിവന്‍കുട്ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 57
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുഞ്ചക്കരി
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി ശിവന്‍കുട്ടി
വിലാസം ഗീതാഭവന്‍, റ്റി സി 57/570, ആഴാകോണം, തിരുവല്ലം-695027
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947209459
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൂലി