കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സൌമ്യ എല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 53
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്റ്റേറ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് സൌമ്യ എല്‍
വിലാസം കുഴിവിള വീട്, , പാപ്പനംകോട്-695018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9020687184
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍