കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ അനില്‍ കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 40
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുമല
മെമ്പറുടെ പേര് കെ അനില്‍ കുമാര്‍
വിലാസം റ്റി സി 18/2036, ശിവകൃപ, അണ്ണൂര്‍, തിരുമല-695006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846156416
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് ജോലി