കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

റാണി വിക്രമന്‍ (ഹെലന്‍.ജി)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാഴോട്ടുുകോണം
മെമ്പറുടെ പേര് റാണി വിക്രമന്‍ (ഹെലന്‍.ജി)
വിലാസം വിദു വിഹാര്‍, മൂന്നാംമൂട്, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496942040
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍