കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുമി ബാലുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരംപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് സുമി ബാലു
വിലാസം അനൂപ്, റ്റി സി 10/1837(1), തൊഴുവന്‍കോട്, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567311388
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍