കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സതി കുമാരി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കവടിയാര്
മെമ്പറുടെ പേര് സതി കുമാരി എസ്
വിലാസം പുണര്‍തം, റ്റി സി 5/2580(2), ബി എന്‍ ആര്‍ എ-102, ഭഗവതി നഗര്‍, കവടിയാര്‍-695003
ഫോൺ 9446901277
മൊബൈല്‍ 9037403635
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍