കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുടപ്പനക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ എസ്
വിലാസം ലളിത ഭവന്‍, രവി നഗര്‍ സി-94, പേരൂര്‍ക്കട-695005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961400177
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍