കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

റിനോയ് റ്റി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടട
മെമ്പറുടെ പേര് റിനോയ് റ്റി പി
വിലാസം കണ്ണേറ്റില്‍, റ്റി സി 3/651(1), സി ജി ആര്‍ എ - 142, മുട്ടട-695025
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847337373
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍