കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി കെ രാജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് പി കെ രാജു
വിലാസം റ്റി സി 1/1536(4), ലെനിന്‍ ഭവന്‍, പഴയറോഡ്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്-695011
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447054008
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍