ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീന പറയങ്ങാട്ടില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്മാടം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീന പറയങ്ങാട്ടില്‍
വിലാസം പറയങ്ങാട്ടില്‍ ഹൌസ്, പെരിങ്ങോട്ടുകര, കിഴക്കുമുറി-680571
ഫോൺ 04872272368
മൊബൈല്‍ 9446623612
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
തൊഴില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്