ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീല അജയഘോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാട്ടൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീല അജയഘോഷ്
വിലാസം കുഞ്ഞിലിക്കാട്ടില്‍ വീട്, താണിശ്ശേരി, താണിശ്ശേരി-680701
ഫോൺ 9495551195
മൊബൈല്‍ 9495422847
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍
തൊഴില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് അഡ്വൈസര്‍