ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.എസ്.ജയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈപ്പമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.എസ്.ജയ
വിലാസം കുഞ്ഞുമാക്കംപുരയ്ക്കല്‍, കാര, കാര-680671
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744281762
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ അധ്യാപിക