ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊരട്ടി
മെമ്പറുടെ പേര് ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
വിലാസം പനിയിരുത്തി വീട്, ആറ്റാപ്പാടം, കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്-680309
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895815165
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍