ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.എസ്. പ്രിന്‍സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആമ്പല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി.എസ്. പ്രിന്‍സ്
വിലാസം വലിയപറമ്പില്‍, അളഗപ്പനഗര്‍, അളഗപ്പനഗര്‍-680302
ഫോൺ 0480-2966227
മൊബൈല്‍ 9895536227
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പരസ്യസ്ഥാപനം