ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പത്മം വേണുഗോപാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാട്ടകാമ്പാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മം വേണുഗോപാല്‍
വിലാസം പോതുരുത്തി ഞാലില്‍ വീട്, വടക്കേ കരിക്കാട്, കരിക്കാട്-680519
ഫോൺ 7012521730
മൊബൈല്‍ 9947772426
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
തൊഴില്‍ കൃഷി