മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റുബീന കെ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൂങ്ങുംപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് റുബീന കെ കെ
വിലാസം മലാക്കുന്നത്ത്, പൂളപ്പൊയില്‍, നീലേശ്വരം-673582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745537869
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്