മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റംല ഗഫൂര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെസ്റ്റ് ചേന്ദമംഗല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റംല ഗഫൂര്‍
വിലാസം അമ്പലത്തിങ്ങല്‍, ചേന്ദമംഗലൂര്‍, ചേന്ദമംഗലൂര്‍-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547296362
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്