മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗഫൂര്‍ മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്‍പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗഫൂര്‍ മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം സദനം, ചേന്ദമംഗലൂര്‍, ചേന്ദമംഗലൂര്‍-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745618862
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എംഎ,ബിഎഡ്,സെറ്റ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍