മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ കല്യാണിക്കുട്ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാങ്ങാപൊയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എ കല്യാണിക്കുട്ടി
വിലാസം എടക്കാട്ടുപറമ്പില്‍, വട്ടോളിപറമ്പ്, മണാശ്ശേരി-673602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446631071
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്