മുനിസിപ്പാലിറ്റി || മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി (കോഴിക്കോട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ സത്യനാരായണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുകില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ സത്യനാരായണന്‍
വിലാസം ചൈത്രം, നടുകില്‍, നീലേശ്വരം-673582
ഫോൺ 0495-2288652
മൊബൈല്‍ 8086297597
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിഭാര്യന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ , ബിഎഡ്, എല്‍ എല് ബി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍