മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷഹര്‍ബാനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 44
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലുങ്ങല്‍ സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷഹര്‍ബാനു
വിലാസം കുറ്റിക്കാട്ട്, മൂട്ടോപാഠം പുതുക്കുളം, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645657080
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രീ ഫെയില്‍
തൊഴില്‍ തയ്യല്‍