മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുല്‍ റസാഖ് ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആവിയില്‍ ബീച്ച്
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുല്‍ റസാഖ് ടി
വിലാസം തലക്കലകത്ത്, ആവിയില്‍ ബീച്ച്, നെടുവ-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847975686
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളി