മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുജീബ് റഹ്മാന്‍ വാലാസിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 33
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഞ്ഞിപ്പുര
മെമ്പറുടെ പേര് മുജീബ് റഹ്മാന്‍ വാലാസി
വിലാസം വാലാസി, കഞ്ഞിപ്പുര, കരിപ്പോള്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961602191
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (വളാഞ്ചേരി സര്‍വ്വീസ് കോ ഓപറേറ്റീവ് ബാങ്ക്)