മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആബിദ മന്‍സൂര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വട്ടപ്പാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ആബിദ മന്‍സൂര്‍
വിലാസം ചിറക്കല്‍ ഹ‍ൗസ്, വട്ടപ്പാറ, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633549000
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ Nil