മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശൈലജ പി.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലപറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ശൈലജ പി.പി
വിലാസം പിലാക്കോളിപ്പറമ്പില്‍ ഹൗസ്, കാവുംപുറം, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746706863
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേന