മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഭിലാഷ് ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടിഞ്ഞാക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് അഭിലാഷ് ടി
വിലാസം താഴത്തേതില്‍ ഹൗസ്, കാവുംപുറം, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496843965
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് 2
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്