മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബദരിയ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നരിപ്പറ്റ
മെമ്പറുടെ പേര് ബദരിയ ടീച്ചര്‍
വിലാസം കോഴിക്കോടന്‍ ഹൗസ്, നരിപ്പറ്റ, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086338625
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.കോം
തൊഴില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രഫസര്‍