മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മച്ചിഞ്ചേരി മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാര്‍ത്തല
മെമ്പറുടെ പേര് മച്ചിഞ്ചേരി മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം
വിലാസം മച്ചിഞ്ചേരി ഹൗസ്, കാര്‍ത്തല, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847123798
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്