മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.എം. മുഹമ്മദ് റിയാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാട്ടിപ്പരുത്തി
മെമ്പറുടെ പേര് സി.എം. മുഹമ്മദ് റിയാസ്
വിലാസം ചങ്ങംമ്പള്ളി മേലേപ്പാട്ട് ഹൗസ്, കാട്ടിപ്പരുത്തി, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ 0494 2641807
മൊബൈല്‍ 9846818596
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്