മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

താഹിറ ഇസ്മായില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുക്കിലപീടിക
മെമ്പറുടെ പേര് താഹിറ ഇസ്മായില്‍
വിലാസം കൂരിപ്പറമ്പില്‍ തെക്കുമ്പാട്ട് ഹൗസ്, മുക്കിലപീടിക, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633669016
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ Nil